Uniwersytety w Polsce

Wyższa Szkoła Stosunków Międznarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie http://www.wssmiks.pl Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy,...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona...
Wyższa Szkoła Społeczno–Przyrodnicza w Lublinie powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne,...
Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców