Zespół Szkół Nr 2 im. im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Szkoła stwarza dobre warunki do nauki, poczucie bezpieczeństwa i niepowtarzalną aurę:

  • rzetelnie i skutecznie przygotowuje do egzaminów na wyższe uczelnie i do wykonywania zawodu, zapewnia korzystanie z  nowoczesnych pracowni komputerowych ze stałym dostępem do Internetu, pracowni biologicznej, fizycznej i przedsiębiorczości,
  • daje możliwość korzystania z doskonale wyposażonej, skomputeryzowanej biblioteki i czytelni,
  • sali gimnastycznej, siłowni i nowoczesnych boisk sportowych,
  • zapewnia pełną opiekę lekarską i stomatologiczną,
  • umożliwia pogłębienie wiedzy w kołach przedmiotowych, uczestnictwo w rajdach i obozach, praca w organizacjach młodzieżowych,
  • zapewnia wysoki poziom kształcenia,
  • stwarza uczniom warunki do realizowania swoich pasji sportowych w sekcjach piłki siatkowej, nożnej i koszykówki,
  • umożliwia odbywanie praktyk zawodowych prężnie działającej Spółdzielni Uczniowskiej,
  • oferuje dla wychowanków spoza Nałęczowa miejsca w internacie zlokalizowanym obok budynku szkoły w pięknym otoczeniu,
  • zapewnia kulturalne spędzanie wolnego czasu.

Wyjątkowa oferta językowa

Szkoła zapewnia naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wysokim poziomie oraz korzystanie w szerokim zakresie z bardzo dobrzej wyposażonej multimedialnej pracowni językowej. Nauka języków odbywa się w grupach 15 osobowych o podobnym stopniu zaawansowania.Co najmniej jeden język obcy musi być kontynuacją języka z gimnazjum. Proponujemy wymianę młodzieży ze szkołą w Münster (Niemcy).

Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje bogatym i urozmaiconym zapleczem dydaktycznym. W budynku szkoły znajdują się wygodne, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Pracownia języków obcych – bardzo dobrze wyposażone pomieszczenie ze sprzętem audiowizualnym, komputerem sprzężonym z kamerą, co umożliwia prezentacje na dwóch monitorach. Klasa jest w pełni dostosowana do prowadzenia zajęć językowych metodą audiowizualną.

Pracownia przedsiębiorczości – wyposażona w sprzęt audiowizualny i komputer.

Pracownia biologiczno-chemiczna – wyposażona w odpowiedni sprzęt do przeprowadzania doświadczeń naukowych. Ta ukwiecona pracownia jest oazą zieleni naszej szkoły.

Pracownia historyczna – wystrój klasy ułatwia przyswajanie wiedzy historycznej. Liczne plansze i eksponaty z dawnych dni są dla młodzieży pomocą w nauce i inspiracją.

Pracownie komputerowe – jedna z trzynastoma stanowiskami uczniowskimi i jednym nauczycielskim, druga z dziesięcioma stanowiskami uczniowskimi i jednym nauczycielskim.