Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

umcs1-300x124Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 218 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Wydziały

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Politologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach