Zespół Szkół – założony przez architekta Jana Koszczyca Witkiewicza jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych – istnieje...
Wyższa Szkoła Stosunków Międznarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie http://www.wssmiks.pl Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy,...
Zespół Szkół Nr 2 im. im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach jest szkołą funkcjonującą od 1913 r. Zlokalizowany jest w Zespole...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona...
W Polsce jesteśmy jedynym oficjalnym przedstawicielem Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego, w zakresie rekrutacji...
Wyższa Szkoła Społeczno–Przyrodnicza w Lublinie powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz...
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne,...
Politechnika Lubelska powstała z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców